Алгоритмді жеңілдету-уақытты үнемдеу

«БЖЗҚ» АҚ қызмет көрсетуді одан әрі жетілдіруде. Енді Қор сайтында негізгі төлем түрлері бойынша ұсынылатын құжаттарды алдын ала тексеругеболады.
enpf.kzсайтында «Электрондыққызметтер» бөліміндесалымшылар мен төлем алушыларғаыңғайлы болу үшінқажеттіқұжаттарды пошта байланысыарқылыҚорғаұсынылуымүмкінтөлемтүрлерінесәйкестігінтексерумүмкіндігі бар.
Сайттақұжаттардытексеруқызметінкелесітұлғалар ала алады:
- еріктізейнетақыжарналарыесебінен БЖЗҚ зейнетақытөлемдерінеқұқығыбарлар;
- мерзімсізуақытқатағайындалған 1,2 топтардағымүгедектігібарлар;
- ҚазақстанРеспубликасынантысжерлергетұрақтытұруғақоңысаударғандар;
- қайтысболғансалымшы / алушыныңзейнетақыжинақтарыныңмұрагерлері.
Құжаттарды алдын ала онлайн-тексеру «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына ХҚО арқылы жасына байланысты төлемдерді алуға құжаттарды ұсынған кезде және жерлеуге төлемдер алу кезінде жүзеге асырылмайды, себебі мұндай құжаттар Қорға жеке жүгінген кезде беріледі.
Құжаттарды алдын-ала тексеру үшін бірнеше қарапайым қадамды орындау керек:
- сканерді баптау;
- форматы - A4 қағазын пайдалану;
- құжаттарды jpg/tif форматында сканерлеу және сақтау;
- көп парақты құжаттар бір файлда сақталуы тиіс;
- түсі бойынша сканерлеген кезде, суреттің сапасы 300 dpi форматында қолданылуы тиіс, себебі бұл формат құжаттардың анықтығы мен оқылуын қамтамасыз етеді.
Ұсынылатын құжаттар келесі шарттарға сәйкес келуі керек:
- зейнетақы төлемдерінің түрі бойынша, сканерленген құжаттардың толық пакеті зейнетақы төлемдерінің түріне және оларды БЖЗҚ-ға ұсыну әдісіне байланысты құжаттардың тізбесіне сәйкес ұсынылуы тиіс;
- зейнетақы төлемдерінің түрлері бойынша барлық құжаттарды түрлі түсті сканерлеу қажет (құжаттың түпнұсқасы талап етілген жағдайда құжаттың түпнұсқасын сканерлеу қажет, бұл ретте-шетелдік паспорттың/азаматтығы жоқ адамның куәлігінің/Қазақстан Республикасы азаматының паспортының түпнұсқасынан белгілері барсканерленген беттерді ұсынуға жол беріледі);
- түрлі түсті сканерленген әрбір көшірменің өлшемі 2 МБ-тан аспауы тиіс.
Зейнетақылық төлем түріне және БЖЗҚ-ға өтініш беру әдісіне байланысты құжаттар тізімі «Алушыларға қызметтер» бөлімінде қолжетімді.
Бұл қызметті алу үшін сіз https://www.enpf.kz/ru/elektronnye-servisy/checkdoc.phpсілтемесіне өтуіңіз керек.
Аталған қызмет түрі уақытты үнемдейді және барлық қажетті құжаттарды түзетуге/толықтыруға мүмкіндік беріп, қойылған талаптарға сай болуға септігін тигізеді.